24108 Сосиера 60 мл. с прикачен капак

24108 Сосиера 60 мл. с прикачен капак

24108 Сосиера 60 мл. с прикачен капак