24109 Сосиера 90 мл. с прикачен капак

24109 Сосиера 90 мл. с прикачен капак

24109 Сосиера 90 мл. с прикачен капак