50024 Плик на блок Мини 20 32 1

50024 Плик на блок Мини 20 32 1

50024 Плик на блок Мини 20 32 1