92042 Кърпи за ръце Z бели турски

92042 Кърпи за ръце Z бели турски

92042 Кърпи за ръце Z бели турски