за купа с диаметър 145 мм. 47032

за купа с диаметър 145 мм. 47032

за купа с диаметър 145 мм. 47032